Medlemskap

Medlemskap
Medlem blir du genom att betala in årsavgiften på 100 kr till vårt bankgiro 5014-4021.
Ange namn, adress och att det avser medlemskap i Marina Brahe.
2016 hade föreningen cirka 30 medlemmar.

Kö för båtplats
För att stå i kö krävs medlemskap i föreningen samt att du betalar en
administrativ avgift på 100 kr till vårt bankgiro 5014-4021.

Ange namn, adress och att det avser köplats till Marina Brahe.
Tilldelning av platser sker efter turordning i kölistan.
I april 2016 var det 24 personer i kö för båtplats.