Projektet


                                                                                                         
(Illustration, Svanström Scherrer)

Namn: Marina Brahe
Placering: Söder om färjeläget, 10 gästplatser med bommar, djup 3 meter
Position: 58 01 56 N, 14 21 08 O
Kustkort: 12 - Vättern
Skärgårdskort: 121 - Södra Vättern
Hamnvärd: Ej utsedd
Hamnavgift: Ej fastställd 
Service: Kran, slip, bensin, diesel, turistbyrå, restauranger. 3 km till matvarubutik.
Aktiviteter & Sevärdheter: Hela ön är en upplevelse sÃ¥väl naturmässigt som kulturellt. 

 

Historik

2010-04-18 Verksamhetsberättelsen för 2009 samt årsmötesprotokollet från årsmötet, som hölls 2010-04-10, finns nu tillgängliga.
Se under projekt.
2010-02-01 Miljödomstolen i Växjö har gett föreningen tillstånd att börja muddra för småbåtshamnenArbetet får inte påbörjats förrän länstyrelsen godkänt det kontrollprogram som krävs. Tyvärr får inte muddringsmassorna användas för piren vilket innebär en extra kostnad för projektet.
2009-04-27 Verksamhetsberättelsen för 2008 samt årsmötesprotokollet finns nu tillgängliga.
Se under projekt.
2009-04-13 Årmöte hölls i termialbyggnaden på Visingsö.Handlingar kommer snart att publiceras på hemsidan.
2009-03-26 Behandling av miljökonsekvensbeskrivningen har påbörjats.
2009-03-14 Helt nyligen har en förnyad MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING insänts till
Miljödomstolen för prövning. Den första utgåvan blev inte accepterad av Miljödomstolen eftersomde inte bedömde att föreningen hade tillräcklig rådighet över den mark där hamnen skall byggas.
Statens fastighetsverk som äger marken hade genom muntliga löften gett oss klartecken till att
disponera marken.Statens Fastighetsverk har nu gått in som medsökande till Miljödomstolen.
2008-12-12 Miljödomstolen säger nej till utbyggnad av småbåtshamnen på Visingsö.Ansökan från Marina Brahe till miljödomstolen om behandling av miljökonsekvensutredningenblev avvisad då densamma ansågs inte vara komplett.

Källa: Jönköpingsposten och jnytt.se den 12 december 2008

Marina Brahe kommer inom kort att komplettera ansökan och utredningen kommer att

återupptas i miljöddomstolen snarast.

2007-08-17 Hamnen får grönt ljus - det fanns inga konkreta anmärkningar mot projektet.Vid ett samrådsmöte med komunen och länstyrelsen konstaterades
att det finns inga konkreta anärkningar mot projektet.
Teoretiskt innebär detta att det kan bli en byggstart 2008,
men 2009 är förmodligen mer realistisk.
För att finansiera projektet behöver Marina Brahe få fram 12 miljoner kronor
och cirka 150 billass (med släp) sprängsten.Källa: Jönköpingsposten fredag 17 augusti 2007
2006-10-28 Sparbankstiftelsen Alfa, som ger pengar till projekt som främjar det lokala näringslivet,
har bidragit med 600 000.
Pengarna skall användas till förprojektering av den nya småbåtshamnen.
2006-05-19 SVT- Smålandsnytt Småbåtshamn på Visingsö hot mot miljön
2006-01-27 Samrådmöte med länstyrelsen angående en ny gäst- och småbåtshamn och dess miljöpåverkan
under byggnation och drift.
Protokollet finns under fliken Projekt.
2005-10-01 Årsmötet beslutade att föreningen skulle byta namn till
Marina Brahe
2003-11-29 Föreningen "Södra Gästhamnen Visingsö" bildades.
Ändamålet med den ideella föreningen är att verka för byggandet av en ny gästhamn
samt därmed förenlig verksamhet.
Med förenlig verksamhet menas service till gästhamnen samt plats för övernattning och camping i hamnens närhet