Välkommen till Marinabrahe.se

Visingsö ingår i Jönköpings kommun och har knappt 800 invånare. Ön har genom sitt läge i södra Vättern, naturen och en ovanligt rik kulturhistorisk skatt, alltid lockat människor till besök. De flesta kommer med reguljära förbindelser men många besökare kommer också till ön med egna båtar. Tyvärr saknar Visingsö en riktig gäst/småbåtshamn

Om en sådan funnits hade med all sannolikhet den sistnämnda gruppen varit betydligt större än idag till gagn för ytterligare utveckling av näringslivet på Visingsö.

En modern småbåtshamn ska erbjuda god och bred service till egna och gästande båtar och även tillhandahålla reparationsmöjligheter och vinterförvaring.

Nu är en sådan anläggning under projektering.